نام پروژه:

مطالعات مهندسی بررسی و تحلیل ظرفیت باربری فونداسیونها و طراحی مقاوم سازی فونداسیونهای فاقد ظرفیت باربری در مجتمع شرکت کود شیمیایی لردگان

توضیح پروژه:

الف ) مشخصات کلی پروژه

کارفرما : شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

محل اجرای پروژه : استان چهارمحال و بختیاری- منطقه فلارد

تاریخ شروع مطالعات : تیر ۱۳۹۴

Lordegan 2-1  Lordegan 2-2

ب ) شرح مختصر طرح

در ادامه پروژه مقاوم سازی شالوده های انبار اوره، با توجه به انجام مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی، نیاز به بررسی کفایت ظرفیت باربری شالوده های احداث شده در مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان احساس گردید. بر این اساس این پروژه با اهداف زیر تعریف و اجرا شد:

–  بررسی و تحلیل های لازم و تهیه گزارش تحلیلی و مقایسه‌ای در خصوص مطالعات ژئوتکنیک اولیه و تکمیلی

–  بررسی، تحلیل فنی و ارائه گزارش در خصوص هریک از شالوده های فاقد ظرفیت باربری مورد نیاز و ارائه راه کار و طراحی تفصیلی برای فونداسیونهایی که دارای کمبود ظرفیت باربری می باشند.

– نظارت عالیه بر عملیات مقاوم سازی مجتمع پتروشیمی لردگان

همچنین در ادامه بررسی روشها و انتخاب روش و ارائه طرح بهسازی محدوده داخلی انبار اوره که دربرگیرنده شالوده ماشین آلات، دیوارهای نگهدارنده و نیز کف‌سازی است، به این شرکت واگذار گردیده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *