۱۱۱۱

اخذ پروژه انجام خدمات مهندسی در ارتباط با احداث حوضچه آرامش در محل اسکله تدارکاتی منطقه بهرگان از شرکت نفت فلات قاره ایران

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد به منظور ایجاد شرایط آرامش در کنار اسکله های موجود در زمان پهلوگیری شناورهای تدارکاتی منطقه بهرگان، حوضچه آرامشی را با طرح […]