۲۰۱۷۱۰۲۷_۰۷۱۱۰۵

اتمام پروژه مطالعات پایه و ارائه طرحهای مقاوم سازی فونداسیون ها و نوسازی فونداسیون های کارخانه ابوذر منطقه خارگ

شرکت نفت فلات قاره ایران به منظور مقاوم‌سازی و نوسازی فونداسیونهای کارخانه ابوذر، فروزان، درود یک و درود دو واقع در جزیره خارگ، پروژه “مطالعات پایه و ارائه طرحهای مقاوم‌سازی […]