Untitled

تصویب مطالعات مرحله اول پروژه اصلاح اسکله های شناور ۷ و ۸ بندر شهید باهنر جهت پهلوگیری کشتی مسافری سانی

کشتی مسافری سانی علاوه بر قابلیت جابجایی مسافر بین بندر شهید باهنر و بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس، از امکان جابجایی بار با روش رو – رو نیز برخوردار می باشد. به دلیل اینکه اسکله های موجود این بندر، برای تخلیه و بارگیری به روش رو – رو کشتی سانی مناسب نمی باشد، در حال حاضر تنها از ظرفیت جابجایی مسافر استفاده شده و از پتانسیل موجود برای جابجایی بار استفاده نمی شود. به منظور فراهم نمودن امکان تخلیه و بارگیری بار با روش رو- رو، پروژه مطالعات و طراحی اصلاح اسکله های شماره ۷ و ۸ واقع در بندر شهید باهنر، جهت پهلوگیری کشتی مسافری “سانی” تعریف گردید که از سوی معاونت محترم فنی و مهندسی اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر به این شرکت مشاور ابلاغ گردید.