۰۰۲

اخذ پروژه مطالعات مهندسی مقاوم‌سازی پی سوله ها و بهسازی اراضی

این پروژه شامل ارائه خدمات مشاوره و هدایت مطالعات ژئوتکنیک در محدوده سایت مجتمع کود شیمیایی لردگان واقع در استان چهارمحال و بختیاری و همچنین طرح عملیات بهسازی اراضی و مقاوم سازی فونداسیونهای سوله های احداث شده می باشد. کارفرما شرکت کود شیمیایی اوره لردگان و مدت انجام پروژه ۴ ماه می باشد.