۲۰۱۷۱۰۲۷_۰۷۱۱۰۵

اتمام پروژه مطالعات پایه و ارائه طرحهای مقاوم سازی فونداسیون ها و نوسازی فونداسیون های کارخانه ابوذر منطقه خارگ

شرکت نفت فلات قاره ایران به منظور مقاوم‌سازی و نوسازی فونداسیونهای کارخانه ابوذر، فروزان، درود یک و درود دو واقع در جزیره خارگ، پروژه “مطالعات پایه و ارائه طرحهای مقاوم‌سازی و نوسازی فونداسیونهای کارخانجات خارگ” را تعریف نمود.
تعداد فونداسیونهایی که مطابق قرارداد بایستی مقام‌سازی و نوسازی گردند ۷۲۱ عدد می‌باشد که ۴۱۶ عدد فونداسیون در کارخانجات فروزان و ابوذر، ۱۵۰ عدد فونداسیون در کارخانه درود یک و ۱۵۵ عدد فونداسیون در کارخانه درود دو واقع می‌باشد.
مهمترین فونداسونهایی که در این پروژه می بایستی مطالعات مقاوم سازی آن انجام می شد عبارتند از:
– برج های خنک کن
– سپریتورها
– دیسالترها
– مبدلها
– پایپ رک

شرح کلی فعالیتهای پروژه به شرح زیر می باشد:
– بازدید از سایت پروژه و انجام مطالعات میدانی و تصویربرداری با هماهنگی کارفرما
– برگزاری جلسه با بهره‌برداران کارخانجات جهت بررسی و اخذ نقطه نظرات مربوط به ملاحظات فرایندی
– موقعیت‌یابی و نقشه‌برداری و تعیین تراز فونداسیونها و پد استالها و تهیه پلانهای موقعیت قرارگیری فونداسیون، تهیه گزارش توجیهی مستندات و بررسیهای مقدماتی انجام گرفته
– بررسی و محاسبه بارهای ثقلی تجهیزات و تاسیسات با استفاده از بازدیدهای میدانی و استعلام از سازنده‌ها
– جمع‌آوری مطالعات پایه و پارامترها و خصوصیات ثقلی و دینامیکی تجهیزات، انجام مطالعات ارزیابی و آسیب‌پذیری و مدلسازی و تحلیل رفتار استاتیکی و دینامیکی تجهیزات و اثرات آن بر فونداسیونها
– ارائه گزارشهای مطالعات فاز یک
– ارائه و ارزیابی گزینه‌های ممکن و عملی بر اساس ملاحظات فرآیندی، اقتصادی و اجرایی
– انجام مطالعات و کارهای طراحی برای گزینه‌های انتخابی
– ارائه دفترچه محاسبات و فایلهای نرم افزاری مربوطه
– ارائه نقشه‌ها و جزییات اجرایی فونداسیونهای جدید در صورتیکه با مطالعات صورت گرفته توسط مشاور و تایید کارفرما نیاز به تخریب کامل فونداسیون قدیمی باشد.
– ارائه طرح و جزییات و دستورالعملهای اجرایی و نقشه‌های مربوطه جهت مقاوم‌سازی فونداسیونها، در صورتیکه مطابق مطالعات میدانی و نرم‌افزاری و فرآیندی و اقتصادی، آیین‌نامه‌ای و … صورت گرفته توسط مشاور و تایید کارفرما نیاز به تخریب کامل فونداسیون نباشد.
– تهیه اسناد مناقصه جهت اجرای کار بصورت PC که شامل: شرح کار اجرایی پروژه، جداول مقادیر کار، مشخصات فنی و دستورالعملهای اجرایی، برنامه زمانبندی اجرای کار، نقشه‌ها و جزییات اجرایی، وندور لیست و … می باشد.
– ارائه آلبوم کامل نقشه‌ها و جزییات نحوه اجرا
– کارفرمای پروژه: شرکت نفت فلات قاره ایران –شرکت سازه پردازی ایران
– مشاور طرح: شرکت مهندسی دریا کران پی