hamkari

آگهی دعوت به همکاری

شرکت مهندسی دریا کران پی جهت تکمیل کادر فنی و طراحی بخش سازه و سازه های دریایی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته های مرتبط با حداقل ۲ سال سابقه کار دعوت به همکاری می نماید. علاقه مندان حائز شرایط می توانند سوابق کاری و تحصیلی و اطلاعات تماس خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

info@daryakaranpey.ir